Mediona Newsletter 1 2017

Retail Telecom

Program stručne edukacije “Transformation in customer and retail management” uspešno realizovan sa Telekom Srbija.

Direktori sektora, rukovodioci i stručni saradnici Direkcije za poslovne korisnike i Direkcije za privatne korisnike vodeće srpske telekom kompanije Telekom Srbija su 6. i 7. aprila 2017. godine su slušali i stručno se usvaršavali na teorijskim i praktičnim primerima transformacije u retail sektoru telekom biznisa.

Program su vodili profesor Sandro Kastaldo, direktor marketing departmenta SDA Bokoni i profesorka Monika Groso, autori većeg broja knjiga, stručnih publikacija i naučnih radova iz oblasti marketinga i retail-a.

Klikni ovde da otvoriš Newsletter u pdf formatu

Mediona newsletter 1 2017