Edukacija

Univerzitet Bokoni, Scuola Direzione Aziendale – SDA Bocconi i Mediona su započeli svoju saradnju 2015. godine u organizaciji management executive programa. U mesecu decembru 2015.godine realizovan je prvi stručni seminar pod nazivom “Evropska regulativa i lobiranje: strateški okviri” – lobi strategija u poslovnom okruženju, javnoj admnistraciji i komercijalnim sektorima.

Uz pomoć Privredne komore Srbije organizovan je prvi seminar koji su pohadjali menadžeri srednjeg i višeg nivoa nekih od vodeći sprskih i internacionalnih kompanija: NIS GAZPROM, EPS, NELT, PHILIP MORRIS, ASSECO, GIZ, COFACE.

Uspeh koji je ostvaren, kao i iskazan interes preduzeća, organizacija, javne uprave i pojedinaca pokazali su da je ideja saradnje sa jednim od vodećih svetskih univerziteta odličan trenutak za nastavak i unapredjenje ponude edukacije, obuke, treninga i unapredjenja znanja i veština za vodeće poslovne ljude.

Mediona d.o.o. je kao ekskluzivni regionalni poslovni partner Univerziteta i SDA Bokoni pripremila program stručnih seminara iz oblasti: General management, Leadership, Business and corporate strategy, Entreprenuership, Accounting, control & finance, Innovation, Technology & supply chain management, Marketing & sales, Human resources & organisation, People management and change management, Information technology, Project management, Banking & insurance

Zajednička saradnja Bokonija i Medione je formirana na osnovama unapređenja i razvoja specifičnog menadžerskog znanja vodeći računa o osnovnim principima postavljene misije, ključnih vrednosnih principa i razvoja programa sticanja znanja.

Misija

Doprinositi razvoju pojedinaca i organizacija kreiranjem i širenjem inovativnog menadžerskog znanja.

Ključne vrednosti

Ljudi su najvažniji činioci u ostvarivanju misije. To im omogućava da investiraju u lični razvoj i daje im mogućnost  da imaju značajnu ulogu u upravljanju.

U kreiranju i širenju znanja školovanje im pomaže da pronadju najbolji balans izmedju akademskog znanja i njegove praktične važnosti u menadžerskom okruženju

Osnovni principi

Ponuditi program koji razvija kritičko razmišljanje, preduzetništvo, društvenu odgovornost, integritet, poštovanje različitosti, globalnu orijentaciju.

Obrazovanje visoko talentovanih pojedinaca u svakoj fazi njihove karijere, od mladih diplomaca do direktora najvišeg nivoa.

Kreiranje mosta izmedju akademskih istraživanja menadžmenta i njihove primene u različitim poslovnim kontektstima.

 

REFERENCE

Mediona d.o.o. iz Beograda je u saradnji sa Privrednom komorom Srbije u skladu sa postavljenim ciljevima i poslovnom politikom razvoja i unapredjenja programa edukacije svojih članica decembra 2015.godine pripremila i organizovala prvi u nizu programa unapredjenja obrazovanja i edukacije sa Univerzitetom Bokoni.

Univerzitet Luidji Bokoni iz Milana i njegova škola za menadžment SDA Bokoni predstavlja jednu od najprestižnijih obrazovnih institucija u svetu. Osnovan 1902. godine Bokoni se smatra najboljim italijanskim univerzitetom i jednim od 10 najboljih u Evropi. Specijalizovan za ekonomiju, menadžment, finansije, pravo i javnu administraciju studentima nudi učenje na engleskom i italijanskom jeziku.

Sve tri svetske asocijacije za akreditaciju (EQUIS, AACSB i AMBA) priznaju plan i program studija Bokonija. Zato i spada u jednu od 56 obrazovnih institucija koje nose naziv „tri puta krunisana“.

SDA Bokoni škola za menadžment nudi visoko pozicionirani MBA program i specijalizovane master studije. Studenti mogu pohadjati Full time MBA program, Global Executive MBA i Executive MBA program. Pored toga na raspolagannju su i Full time International Master, Full time Master, Executive International Master i Executive Master program.

Tržišno orijentisana i obrazovno visoko pozicionirana škola nudi preko 200 Executive Open programa za velike korporacije, banke, osiguranja, finansijske posrednike, mala i srednja preduzeća, modu i dizajn, javnu administraciju, neprofitne organizacije, sektore nekretnina, sporta i turizma. Programi su kreirani u odnosu na različite poslovne funckije u administraciji, kontroli, finansijama, marketingu i prodaji, komunikaciji i distribuciji, organizaciji, ljudskim resursima, risk menadžmentu, informacionim sistemima, strategiji i preduzetništvu.

2015. godine SDA Bokoni je rangirana na 7. mestu za biznis i menadžment studije (po kategorizaciji QS World University ranking) a zauzima visoko mesto i na listama Financial Times-a, Forbes-a, Businessweek-a, Wall Street Journal-a i The Economist-a.

slide-1