Direktna banka – The New regulations in financial markets

Web

SDA Bokoni i Mediona su uspešno organizovali stručnu edukaciju za direktore i menadžere Direktne banke pod nazivom “The New Regulations in Financal markets”.

Profesor Đampaolo Gabi, sa Univerziteta Bokoni, je polaznicima u dva dana predstavio novine i pravila u sistemu finansija i bankarstva u skladu sa Bazel III regulatornim pravilima EU.

U sedištu banke u Beogradu 26. i 27.juna 2018. godine vodeći menadžeri banke su imali priliku da se upoznaju sa najnovijim trendovima i primerima iz evropskog i svetskog finansijskog i bankarskog sektora. Edukacija je ocenjena kao vrlo uspešna i inspirativna za polaznike jer su dobili i znanja i konkretna upoređenja sa osvrtom na domaće bankarstvo i pravila srpskog bankarskog sistema kojim rukovodi Narodna banka Srbije.

Mediona newsletter 1 2018.jpg