U organizaciji Medione i SDA Bocconi škole menadžmenta održano je predavanje na temu NOVI TRENDOVI U PRODAJI I DISTRIBUCIJI.

casndro-castaldo

U Beogradu, u ponedeljak 21. novembra  2016. godine, u Italijanskom institutu za kulturu održano je predavanja profesora Sandra Kastalda sa Univerziteta Bokoni sa temom “Channel management and retail challenges: how new players and channels are changing the distributive landscapes”.

Predavanju su prisustvovali vodeći menadžeri domaćih i internacionalnih kompanija, predstavnici PKS-a, SAM-a i javne uprave, kao i članovi Alumni zajednice univerziteta Bokoni u Beogradu.

Prisutnima je pružena jedinstvena prilika da svoja znanja i iskustva obogate teorijskim i praktičnim primerima iz oblasti komunikacija, distribucije i marketinga.

Inovativna, kreativna i nova tehnološka iskustva govore o tome kako se menjaju i stvaraju novi trendovi u obraćanju kupcima, javnom mnjenju i zainteresovanim stranama u procesu prodaje.

Na kraju predavanja učesnici su iskazali zadovoljstvo što su imali priliku da unaprede svoje veštine, prošire znanja i razmene iskustva i stavove sa profesorom Kastaldijem.

Promotivno predavanje je bio još jedan korak u saradnji SDA Bokoni, škole za menadžment i Medione, kao deo planiranih aktivnosti koje imaju za cilj da našim menadžerima, poslovnim ljudima,  zaposlenima u javnoj upravi i ostalim zainteresovanim ponude set stručnih edukacija na temu strateškog menadžmenta, marketinga, lobiranja, pregovaranja i liderstva, unapredjenja prodaje.

img2

img3

img1